Apkārtējā vide

SIA “Woodison Terminal” strādā ar bīstamām kravām – naftas produktiem un pieņem nepieciešamos mērus, lai mazinātu savas darbības ietekmi uz apkārtējo vidi.

Rūpējoties par apkārtējo vidi un ievērojot šāda veida uzņēmumu darbību regulējošo normatīvo aktu prasības, SIA “Woodison Terminal” paveica virkni pasākumu, kas ļauj kontrolēt benzola koncentrāciju gaisā un operatīvi rīkoties, lai mazinātu emisiju nepieciešamības gadījumos.

Uzņēmuma teritorijā iz uzstādīta firmas OPSIS (Zviedrija) DOAS tipa benzola monitoringa stacija, kura nepārtraukti fiksē gaisa stāvokļa rādītājus, kas ļauj nepārtraukti kontrolēt benzola emisiju uzņēmuma teritorijā. Ir uzstādīta arī meteostacija, kas ļauj nepārtraukti fiksēt vēja virzienu un ātrumu un izmantot iegūtos rādītājus darba procesa organizācijā, kas būtiski palīdz uzņēmuma darbību padarīt nekaitīgu apkārtējai videi.

Papildus pasākumiem, kas tiek veikti, lai kontrolētu un mazinātu uzņēmuma darbības ietekmi uz apkārtējo vidi, SIA “Woodison Terminal” piedalās projekta “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācijas Sarkandaugavas teritorijā” realizēšanā, kas paredz 5 teritoriju sanāciju ar kopējo platību 77 tūkst. m2, tajā skaitā arī SIA “Woodison Terminal” teritorijā. Minētais projekts tiek realizēts Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros un darbus Sarkandaugavā plānots pabeigt līdz 2017.gadam.

SIA "Woodison Terminal", Tvaika iela 39, Rīga, LV-1034, Latvija, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +37167317520, +37167317521